Centrale telefoniczne

Centrale telefoniczne Centrale telefoniczne to nowoczesne urządzenia charakteryzujące się łatwą obsługą, możliwością rozbudowy, szeroką funkcjonalnością oraz korzystnym kosztem zakupu, w porównaniu do możliwości jakie oferują w standardzie.

 Hybrydowe centrale telefoniczne stanowią innowacyjne narzędzie komunikacyjne, które gwarantuje efektywną obsługę wszystkich połączeń telefonicznych oraz wspomaga ergonomiczny komfort pracy w obrębie firmy.

 Centrale telefoniczne zostały stworzone z myślą o zasadniczo łatwym i szybkim dostosowywaniu wszystkich posiadanych parametrów, do zmieniających się rozmiarów i wymogów rozwijającego się przedsiębiorstwa.

» więcej

 Określenie potrzeb, zasad działania oraz oczekiwanych korzyści z eksploatacji jest podstawą sieciowania centrali telefonicznych. Struktura sieci może tworzyć klastry lub mieć charakter bardziej rozproszony, w którym każde urządzenie pracuje niezależnie. Schemat działania systemu dobiera się pod specyficzne biznesowe potrzeby firmy.

 Wybór technologii, na której będzie opierała się cała infrastruktura telefoniczna jest uzależniony od indywidualnej weryfikacji dostępnych protokołów. Ważna jest także przyszła perspektywa implementacji sieci operatora oraz sieci prywatnej, która daje dodatkowe możliwości oraz korzyści z użytkowania danych systemów komunikacji telefonicznej.

 Głównymi elementami wchodzącymi w skład kompleksowych instalacji centrali telefonicznych są okablowanie, przyłącza, gniazda, adaptery, krosowice, wtyki oraz różnego rodzaju podzespoły elektroniczne. Dzięki fachowemu połączeniu wszystkich komponentów mamy możliwość niezawodnego przesyłania głosu, danych oraz  plików video.

 Prawidłowe okablowanie budynku jest niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu. Wysoka kompatybilność centrali pozwala zainstalować wszechstronną sieć przewodów, bez wcześniejszego szczegółowego dobrania jej poszczególnych urządzeń składowych oraz bez obaw o problemy techniczne, które mogłyby wystąpić podczas instalacji.

 Modułowa konstrukcja centrali telefonicznych pozwala na stworzenie systemu, który można w łatwy sposób rozbudować do nieograniczonej liczby linii wewnętrznych, uzupełniając jednocześnie ich funkcjonalność o najnowsze rozwiązania technologiczne. Umożliwia to stworzenie innowacyjnej instalacji, spełniającej najwyższe wymagania.

 Centrale telefoniczne pozwalają skutecznie zaoszczędzić czas osób dzwoniących. Ponadto, znacząco upraszczają funkcjonowanie całej korporacji poprzez łatwe nawiązywanie połączeń oraz, co jest niezwykle istotne, umożliwiają nieporównywalnie obniżyć wysokie koszty usług telekomunikacyjnych, które dotychczas generowało przedsiębiorstwo.

» mniej

Ekonomiczność instalacji..

Centrale ekonomiczność Centrale telefoniczne są wykorzystywane przez duże przedsiębiorstwa, ale także małe i średnie firmy, instytucje publiczne oraz wszędzie, gdzie istnieje konieczność efektywnego zarządzania i nadzorowania rozmów telefonicznych.

 W dzisiejszych czasach niezawodny system komunikacji zarówno w obrębie własnych struktur organizacji, jak i pomiędzy jej wszystkimi jednostkami terenowymi jest podstawą efektywnej działalności przedsiębiorstwa na rynku. 

 Z racji swojego potencjału, centrale telefoniczne sprawdzają się w wielu instytucjach. Dokładne możliwości działania oraz zakres pracy centrali są ściśle dostosowywane do konkretnych potrzeb poszczególnych inwestorów.

» więcej

 Centrale telefoniczne charakteryzują się różną pojemnością, stąd szczegółowa struktura instalowanej sieci jest ściśle skorelowana z ilością linii telefonicznych w danym obiekcie, a także liczbą użytkowników na co dzień korzystających z połączeń wewnętrznych i zewnętrznych. Biorąc pod uwagę wszystkie wymagania, tworzony jest indywidualny projekt.

 W zależności od powyższych uwarunkowań możemy stworzyć sieć o małej pojemności, która sprawdza się w przypadku nieskomplikowanych instalacji, centralę telefoniczną o modułowej budowie dającą możliwość dalszego dostosowania do innowacyjnych zastosowań oraz rozbudowaną i funkcjonalną cyfrową strukturę telekomunikacyjną.

 Centrale telefoniczne generują oczekiwany efekt ekonomiczny w postaci widocznych oszczędności finansowych. Tego rodzaju rozwiązania umożliwiają prowadzenie monitoringu zarówno połączeń wychodzących, jak i przychodzących, co w konsekwencji eliminuje niepożądane wykorzystywanie sieci telefonów firmowych do nawiązywania rozmów prywatnych.

Omawiane centrale pozwalają wprowadzić w obrębie przedsiębiorstwa jednolitą numerację wewnętrzną, sprzyjającą wygodzie oraz łatwości nawiązywania połączeń przez wszystkich pracowników, którzy korzystają z centrali telefonicznych. Wówczas, efektywniej gospodarują oni czasem pracy, zwiększając tym samym jej ogólną skuteczność.

 Oprócz znacznych korzyści pieniężnych oraz wysokiego komfortu użytkowania, sieci telefoniczne umożliwiają administrowanie całym systemem za pomocą jednej aplikacji, która szczegółowo nadzoruje analizę ruchu połączeń oraz zarządza wspólnymi bilingami. Nie musimy martwić się o uciążliwe rozliczanie każdej linii centrali telefonicznej z osobna.

 Jednolita infrastruktura oraz zintegrowane oprogramowanie sterujące, gwarantują bezproblemowe zarządzanie strukturami telefonicznymi z poziomu pojedynczej platformy administracyjnej, zwiększając tym samym bezpieczeństwo oraz stabilność sieci. Ułatwia to zdalną kontrolę połączeń oraz szybką ingerencję w przypadku problemów technicznych.

 Całkowite koszty instalacji centrali nie są wysokie. Ponadto, ich rozbudowa jest bardzo prosta i wręcz nieograniczona. Dzięki temu w przyszłości nie trzeba ponosić dużych nakładów na rozszerzenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej o usługi ułatwiajace korzystanie z systemu oraz stwarzające nowe możliwości wykorzystania rozwiązań technicznych.

» mniej

Funkcjonalność centrali telefonicznych..

Centrale funkcjonalność Urządzenia telefoniczne mają funkcje ograniczenia, bądź odcięcia połączeń wyjściowych na miasto (oprócz numerów alarmowych), zablokowania rozmowów międzymiastowych, komórkowych, a także międzynarodowych.

 Bardziej złożony sposób dyskryminacji, pozwala na przyznanie każdemu numerowi wewnętrznemu centrali ograniczeń j.w. oraz numerów całkowicie zabronionych lub tylko ich pewnej części początkowej (np. 0-700).

 Centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie rozmów przychodzących na wybrane numery, nawiązywanie połączeń w obrębie jednej sieci telefonicznej bez żadnych kosztów oraz zakazywanie rozmów wychodzących.

» więcej

 Transfer wszystkich połączeń przychodzących zachodzących w obrębie infrastruktury odbywa się w sposób bezpośredni, poprzez odpowiednie zaprogramowanie adekwatnego numeru zewnętrznego lub za pomocą danego transferu rezerwowego do alternetywnego abonenta wewnętrznego podpiętego pod stworzoną centralę telefoniczną.

 Sieci telefoniczne zezwalają na przyznanie każdemu abonentowi wewnętrznemu numerów dozwolonych czyli takich, na które można wykonywać połączenia zewnętrzne. Powinny to być numery alarmowe oraz informacyjne, natomiast reszta prefiksów telefonicznych jest dobierana pod indywidualne wskazania i potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji.

 Dostosowanie bezpośrednich linii miejskich pod konkretnych użytkowników oraz wszelkie zmiany programowe w schemacie instalacji, są wprowadzane przy pomocy głównej aplikacji obsługującej centralę telefoniczną, bądź z poziomu aparatu telefonicznego. W obydwu przypadkach, konfiguracja następuje w nieskomplikowany i przyjazny sposób.

 Centrale telefoniczne dają możliwość wykorzystywania systemu identyfikacji numerów. Dzięki temu rozwiązaniu w prosty sposób można rejestrować pochodzenie rozmów wewnętrznych oraz zewnętrznych prowadzonych w obrębie sieci. Zwiększa to kontrolę nad bezpieczeństwem wszystkich przekazywanych informacji oraz ogranicza tzw. głuche telefony.

 Centrala prowadzi także taryfikację połączeń, czyli zapisuje z jakiego numeru wewnętrznego, na jaki numer zewnętrzny, którego dnia i o której godzinie, była wykonywana rozmowa oraz szacuje przybliżony koszt połączenia. Możemy wówczas przekalkulować całkowite koszty połączeń, bez oczekiwania na końcowy rozrachunek operatora.

 Ograniczenia uzyskane dzięki centralom telefonicznym stosuje się np. w szkołach w pokojach nauczycielskich, w stróżówkach dla dozorców oraz w każdym miejscu, gdzie chcemy prowadzić kontrolę kosztów połączeń wychodzących. W prosty sposób osiągamy dozór nad komunikacją telefoniczną toczącą się w obrębie przedsiębiorstwa czy instytucji.

» mniej

Rejestratory rozmów..

Centrale rejestratory rozmów Rejestratory rozmów telefonicznych to urządzenia pozwalające nagrywać rozmowy przechodzące przez daną centralę. Treści połączeń są zapisywane na wbudowanym twardym dysku lub dysku podłączonym do komputera.

 Omawiane rejestratory pracują w trybie automatycznym, uprzednio zaprogramowanym na daną linię, bądź też w trybie ręcznym, załączanym przez operatora w chwili danego zdarzenia, które ma zostać zarejestrowane.

 Rejestratory rozmów zapamiętują także dokładną datę połączenia przychodzącego i/lub wychodzącego, czas jego trwania oraz numer telefonu osoby, z którą rozmawiamy. Pozwala to na pełną identyfikację połączenia.

» więcej

 W zależności od modelu centrali telefonicznej, możemy bezpośrednio podłączyć rejestrator rozmów, bądź za niewielkim kosztem przystosować starszy model centrali, do funkcji monitorowania rozmów telefonicznych w obiekcie. Ważne jest, aby końcowej knfiguracji dokonała profesjonalna firma, zajmująca się tworzeniem sieci telefonicznych.

» mniej

Co oferują centrale telefoniczne ?

  • To urządzenia pozwalające przekierowywać i zarządzać ruchem telefonicznym w obiekcie.
  • Połączenia głosowe z pojedynczym, bądź wieloma telefonami w sieci wewnętrznej.
  • Odbieranie rozmów przychodzących przez wszystkie lub wybrane aparaty.
  • Przyporządkowanie konkretnego numeru MSN pod dany aparat.
  • System nagrywania rozmów wraz z odsłuchem on-line.
  • Ekonomiczne zarządzanie kosztami rozmów.