Telewizja satelitarna

Telewizja satelitarna Telewizja satelitarna to cieszący się niesamowitą popularnością sposób odbioru sygnału telewizyjnego, z wykorzystaniem umieszczonych na orbicie satelitów komunikacyjnych. Rozwiązanie to ma ogromne zalety i możliwości.

 Każdy z nas w mniejszym lub w większym stopniu ogląda telewizję. Dla wielu osób jest to niezbędny element codziennej pracy. Pozostali poświęcają swój wolny czas na dobry film, dokument, czy ciekawe wydarzenie sportowe.

Latające wokół Ziemi nadajniki umiejscowione na sztucznych satelitach umożliwiają niezakłócony odbiór wszystkich programów, za pomocą transmisji do anteny i dalej do odbiornika satelitarnego połączonego z telewizorem.

» więcej

Sygnał z pojedynczego satelity jest w stanie pokryć duży obszar terenu i dociera w miejsca, gdzie niemożliwe jest zainstalowanie anten telewizji naziemnej, z powodu braku nadawanego sygnału, bądź jego słabej jakości. Taki sposób przekazywania sygnału sprawia, iż telewizja satelitarna staje się bardziej uniwersalnym rozwiązaniem odbioru kanałów.

Satelity telekomunikacyjne odbierają sygnały nadawane z Ziemi, które pochodzą od poszczególnych nadawców, stacji telewizyjnych lub operatorów kablowych. Następnie odbijają wiązkę sygnału i rozsyłają go na poszczególne kontynenty. Satelity potrafią także przekazywać sygnał między sobą, bez konieczności nadawania go na każdą satelitę z osobna.

System transmisji opiera się na transponderach odpowiedzialnych za przesył i wzmacnianie sygnału. Początkowo telewizja działała w systemie analogowym, aktualnie korzysta się z sygnału cyfrowego. Żadna inna technologia nie pozwala obecnie odbierać kilkuset programów telewizyjnych i radiowych, również w jakości HD, na jednym telewizorze.

Technologia satelitarna wykorzystywana przez indywidualnych użytkowników umożliwia transmisję za pomocą własnych urządzeń odbiorczych lub przez specjalne stacje, które wzmacniają i dystrybuują sygnał. System ten opiera się na kilku standardach nadawania przekazu z satelit, stąd możemy zastosować różnorodne rozwiązania techniczne.

W celu bezawaryjnego odbioru kanałów satelitarnych potrzebne jest odpowiednie wyposażenie sprzętowe. Podstawowym elementem instalacji są: tuner SD, HD lub combo, pełniący rolę odbiornika, czasza antenowa z zamocowanym konwenterem oraz wysokiej jakości kabel antenowy, który nie spowoduje strat siły odbieranego sygnału.

Najprostsze urządzenia odbiorcze pozwalają na transmisję programów satelitarnych, które nie są chronione żadnym hasłem bezpieczeństwa. Bardziej zaawansowany technologicznie sprzęt, umożliwia odbiór nawet kilkuset kanałów oraz udostępnia dodatkowe możliwości, takie jak opcja nagrywania audycji na dysk twardy podłączonego urządzenia.

Istotnym parametrem jest wielkość zamontowanej czaszy antenowej, która wpływa na jakość transmisji satelitarnej, zwłaszcza podczas złych warunków pogodowych. Optymalny rozmiar anteny do zastosowań indywidualnych jest uzależniony od rodzaju satelitów, z których ma nastąpić odbiór nadawanych kanałów oraz od miejsca lokalizacji obiektu.

Antena odbiorcza powinna być ukierunkowana na satelitę, z którego chcemy odbierać programy. W Polsce najlepszą transmisję oraz dostęp do największej ilości kanałów w języku polskim zapewniają satelity Astra i HotBird. W zależności od indywidualnego wyboru nadajnika, konwenter musi zostać zamontowany w ognisku lub z boku czaszy antenowej.

Precyzyjne ustawienie anteny satelitarnej jest kluczowym elementem montażu. Regulację czaszy dokonujemy poprzez korekę położenia w polaryzacji poziomej i pionowej. Do pomiaru siły oraz jakości sygnału powinno użyć się specjalistycznego miernika, gdyż błędy ustawienia rzędu kilku minimetrów mogą znacząco pogorszyć jakość odbioru.

» mniej

Instalacja satelitarna jednorodzinna..

Instalacja jednorodzinna Instalacje indywidualne są najczęściej spotykanymi rozwiązaniami, co możemy zaobserwować na przestrzeni kilku ostatnich lat, po ilości anten satelitarnych. Jest to najprostszy sposób na dostęp do kilkuset programów.

 Podstawowe instalacje satelitarne składają się z anteny, konwertera i podłączonego poprzez przewód koncentryczny dekodera satelitarnego. Taka instalacja pozwala na odbiór kanałów satelitarnych na jednym telewizorze.

 Na rynku polskim mamy do wyboru kilka platform cyfrowych, takich jak: Cyfra+, Cyfrowy Polsat, Tp, TNK czy N. Operatorzy udostępniają dekodery do odbioru kanałów lub umożliwiają nabycie bezabonamentowego sprzętu.

» więcej

Wysoko rozwinięta technologia sprawia, iż instalacje jednorodzinne możemy rozbudować, rozdzielając sygnał na kilka odbiorników telewizyjnych np. znajdujących się w każdym z pokoi. W nowo budowanych mieszkaniach oraz domach, standardowo doprowadza się okablowanie do każdego pomieszczenia, co znacznie ułatwia rozszerzenie instalacji.

 Ponadto, przy obecnie dostępnych urządzeniach, nie ma już konieczności zakładania kilku anten satelitarnych. Wystarczająca jest jedna czasza odbiorcza, z odpowiednim rodzajem konwentera. Przekazywany sygnał po podzieleniu przez Multiswitch oraz optymalnym wzmocnieniu, dociera do każdego z pokoi i współpracuje z oddzielnym dekoderem.

W omawianym typie instalacji, dodatkowe zastosowanie znajdują splitery sygnału. Urządzenia te umożliwiają oglądanie programów satelitarnych z jednego wykupionego abonamentu, niezależnie w kilku pomieszczeniach. Rozwiązanie to z powodzeniem stosuje się w obrębie obiektu, w którym znajduje się kilka odbiorników telewizyjnych.

Jednorodzinna instalacja satelitarna umożliwia dostęp do szerokiego zakresu programów satelitarnych, przy użyciu jednej anteny odbiorczej. Co więcej, rozwiązanie to pozwala obniżyć koszty inwestycji, zapewniając niezakłócony odbiór transmitowanych kanałów we wszystkich gniazdach antenowych rozmieszczonych w obrębie domu czy mieszkania.

» mniej

Instalacja satelitarna wielorodzinna..

Instalacja wielorodzinna Instalacja satelitarna wielorodzinna jest idealnym rozwiązaniem dla mieszkań, w których planujemy instalację kilku lub kilkunastu telewizorów z dostępem do kanałów TV-SAT. Mogą to być zupełnie niezależne mieszkania.

 Instalacja wielorodzinna jest niezbędnym rozwiązaniem dla wspólnot mieszkaniowych, bloków, pensjonatów oraz domów wczasowych. Oferuje ona także oszczędności, nie wymagając użycia powtarzających się podzespołów.

Infrastruktura instalacji gwarantuje pełną estetykę wykonania oraz brak ingerencji w elewację budynku. Wszyscy mieszkańcy mają dostęp do audycji radiowych i telewizyjnych, bez konieczności montażu indywidualnych anten.

» więcej

Poprawnie rozplanowana infrastruktura instalacji powinna uwzględniać odpowiednią wielkość czaszy antenowej, która zapewni wysokiej jakości dostęp do programów przez wszystkich odbiorców. Ponadto, wymagane jest użycie właściwego konwentera, wzmacniacza oraz stosownie rozgałęzionego multiswitcha, dzięki któremu będzie można rozdzielić sygnał.

Rozwiązanie omawianego zagadnienia opiera się na zastosowaniu jednej anteny satelitarnej, podłączonej do urządzeń rozdzielających sygnał oraz doprowadzeniu go do punktów odbiorczych, w których mamy swobodny dostęp do kanałów. Uławia to korzystanie z programów telewizyjnych we wszystkich mieszkaniach, niezależnie od liczby odbiorników.

System antenowy oparty jest na urządzeniach dystrybucyjnych, których tylko jeden zestaw jest zainstalowany w budynku, niezależnie od ilości odbiorników końcowych. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest idealna charakterystyka sygnału w instalacji tworzonej w obiekcie, która jest niezbędna do funkcjonowania dekoderów i odbioru kanałów.

 Każdy użytkownik ma możliwość podłączenia indywidualnego sprzętu - nie ma znaczenia czy bezpłatnego, czy abonamentowego. Instalacja wielorodzinna zapewnia dostęp do kilku określonych satelit. Najczęściej system antenowy współpracuje z satelitami HotBird i Astra, są to najpopularniejsze satelity, z których odbieramy większość kanałów.

 Poza telewizją satelitarną, użytkownik obiektu ma również dostęp do ogólnodostępnych cyfrowych kanałów naziemnych. Do odbioru tego rodzaju programów nie jest wymagany dekoder satelitarny, a jedynie standardowy telewizor z tunerem DVB-T. Przypomnijmy, że telewizja cyfrowa DVB-T do 31 lipca 2013r. zastąpi telewizję analogową.

 Już na etapie projektowania budynku inwestor czy deweloper powinni zadbać o prawidłowe okablowanie zbiorcze. Oszczędzi to kosztownych adaptacji w przyszłości i nie narazi budynku na pogorszenie stylistyki. Należy podkreślić, iż wydatek związany ze wstępnym położeniem okablowania jest niższy, niż późniejsze modernizacje techniczne.

 Zbiorcze instalacje satelitarne są najbardziej ekonomiczną i efektywną formą dostępu do programów telewizyjnych. Warto pamiętać o tym, że w wielu przypadkach zarządca obiektu chcąc uniknąć gąszczu anten, zabrania indywidualnego montażu, oferując w zamian wcześniej przygotowaną instalację TV. Ma to duży wpływ na poprawienie estetyki budynku.

Skonsolidowane systemy telewizji umożliwiają niezależny dostęp do kanałów transmitowanych z różnych nadajników. Właściciele budynków powinni mieć na względzie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., gdyż dokument ten określa zakres obowiązkowych instalacji, które powinny znajdować się w budynkach wielorodzinnych.

» mniej

Instalacja satelitarna hotelowa.

Instalacja hotelowa Ciągły przyrost hoteli w Polsce sprawia, iż obiekty prześcigają się w coraz to funkcjonalniejszych instalacjach. Hotelarze chcą zapewnić swoim gościom dostęp na odpowiednim poziomie do jednego z głównych mediów - telewizji.

 Instalacja hotelowa jest podstawowym elementem przyczyniającym się do czerpania zysków przez obiekt. Zaletą tego systemu jest to, iż nie jest wymagany dekoder przy każdym telewizorze, co znacznie obniża koszty.

 Kolejnym aspektem braku dekoderów w pokojach jest prostota obługi, gdyż gość posługuje się tylko pilotem od telewizora przy wyborze programów. Hotelarz nie jest narażony także na kradzieże dekoderów oraz kart kodowych.

» więcej

Zbiorcze instalacje telewizyjne wymagają doboru odpowiedniego sprzętu najwyższej jakości oraz właściwego montażu. Warto także zauważyć, iż urządzenia wchodzące w skład tej instalacji należą do bezawaryjnych i bezproblemowo funkcjonują przez wiele lat. W tym rozwiązaniu także występuje tylko jedna antena satelitarna.

Aby wszystko to mogło funkcjonować, w pomieszczeniu technicznym instalowany jest zestaw urządzeń, w głównej mierze składający się ze stacji czołowych, modulatorów i wzmacniaczy. Tak wykonana instalacja pozwala na podłączenie nieograniczonej ilości odbiorników TV. Umożliwia to każdemu klientowi obejrzenie niezależnego programu telewizyjnego.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich tunerów, bądż stacji czołowych mamy możliwość stworzenia struktury mini kablówki, która umożliwia odbieranie kanałów satelitarnych bez konieczności wyposażenia każdego pomieszczenia w osobny dekoder. Oferta programowa obejmuje wówczas kanały, które można bezpłatnie udostępnić w obrębie instalacji.

Projektując instalację w hotelu należy opracować taką koncepcję, która będzie spełniała wszystkie potrzeby obiektu. Można stworzyć profesjonalną strukturę emitującą od kilku do kilkunastu programów naziemnych i kablowych lub rozbudowany system dający możliwość odbioru kanałów satelitarnych i implementacji telewizji interaktywnej.

Hotelowe systemy telewizji satelitarnej charakteryzują się swobodą w określaniu zakresu programowego, który ma być emitowany w obrębie obiektu, a także pozwalają udostępnić gościom kanały kodowane. Ponadto, omawiane instalacje dają szeroką perspektywę rozwojową przy stosunkowo niewielkich dodatkowych kosztach inwestycyjnych.

Instalacja satelitarna umożliwia implementację wielu dodatkowych usług. Możemy zintegrować system telewizji z monitoringiem dozorowanym oraz udostępnić szereg nowoczesnych multimedialnych usług, wzbogacających ofertę rozrywki w hotelu o filmy na życzenie, interaktywny przewodnik programowy, cyfrowe radio czy informator turystyczny.

 W zależności od potrzeb obiektu proponujemy również system Pay-TV, który jest jednym ze źródeł stałego dochodu dla hotelu. System płatnej telewizji zawiera kanały filmowe, dziecięce, sportowe, erotyczne oraz wiele dodatkowych usług. Systemy Pay-TV zostały stworzono po to, aby znacznie poszerzyć funkcjonalność telewizji hotelowej.

 Jednocześnie, rozwiązanie to znacznie podnosi standard obiektu i pozwala osiągnąć właścicielowi wymierne korzyści finansowe. Poza tym, Pay-TV jest doskonałym narzędziem marketingowym i niezastąpionym sposobem na dotarcie do klienta, gdyż większość gości włącza telewizor w swoim pokoju hotelowym, co można właściwie wykorzystać.

System Pay-TV pozwala na stworzenie w formie graficznej i tekstowej prezentacji skierowanej dla gości hotelowych, która może zawierajać różnorodne informacje o hotelu, oferowanych atrakcjach, aż po rozbudowany system promujący okolice oraz jej walory. Sprzyja to zyskaniu przychylności względem pobytu w obiekcie, przez odwiedzających gości.

Wybór adekwatnego systemu telewizji hotelowej oraz profesjonalne wykonanie instalacji, pozwala na stworzenie wielofunkcyjnego systemu satelitarnego z dostępem do różnorodnych usług, niezależnie od standardu oraz wielkości obiektu. Rozwiązanie to podnosi komfort pobytu oraz zapewnia niezapomnianą jakość rozrywki podczas wypoczynku.

» mniej

Usługi Video On Demand..

Usługi VOD Dodatkowo, mamy do dyspozycji nowoczesną wypożyczalnie filmów VOD. W zależności od operatora platformy cyfrowej, poprzez dekoder satelitarny mamy dostęp do szerokiej oferty premierowych filmów, seriali oraz audycji.

 Opcja ta jest dostępna na żądanie, czyli w danym momencie po wybraniu tytułu konkretnego filmu i zatwierdzeniu opłaty, rozpoczynamy oglądanie. Koszt usługi jest doliczany do abonamentu lub rachunku hotelowego.

 Korzystając z funkcji nowoczesnego dekodera cyfrowego z twardym dyskiem lub telewizora hotelowego ze systemem Pay-TV, możemy także zatrzymać, cofnąć i ponownie obejrzeć interesujący nas fragment audycji.

» więcej

 Wielu operatorów daje klientom możliwość decydowania czy wybrany program chcą obejrzeć w wersji z napisami, czy z lektorem. Podczas poszukiwania filmu, wyszukiwarka ułatwi znalezienie audycji według różnych kryteriów, takich jak: nazwisko reżysera, czy rok produkcji. Ponadto, audycje mogą być posegregowane na poszczególne gatunki.

 Obecnie w Europie usługi VOD świadczy ponad 100 dostawców. Coraz dynamiczniej oferta VOD rozwija się także w Polsce. Niebawem będzie możliwość wyboru usługi VOD, spośród kilkunastu dostawców. Jest to o tyle ciekawe, gdyż różni dostawcy posiadają odrębne umowy na redystrybucję kontentu. Pozwoli to na znaczne zróżnicowanie audycji.

» mniej

Dlaczego warto instalować telewizję satelitarną ?

 • Funkcjonalność, niezawodność i nieograniczone możliwości prawidłowo skonfigurowanej instalacji.
 • Kanały analogowe, cyfrowe, internet, najwyższa kompresja sygnału w jakości HD.
 • Indywidualny dobór sprzętu w zależności od potrzeb i funduszy klienta.
 • Możliwość odbioru sygnału satelitarnego w każdym miejscu kraju.
 • Stała i precyzyjna jakość wiązki odporna na zakłócenia.
 • Sposób na czerpanie dodatkowych zysków.
 • Nowoczesne usługi multimedialne VOD.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy SAT-SYSTEM ?

 • Wychodząc naprzeciw klientom, realizujemy formalności związane z podpisaniem umów abonamentowych.
 • Doradzamy jak zaprojektować lub zmodernizować instalację, aby była jak najbardziej niezawodna.
 • Dopasowujemy wszystkie elementy eksploatacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.
 • Indywidualnie dobieramy sprzęt pod każdy obiekt, gwarantując doskonałe parametry sygnału.
 • Wszystkie prace prowadzimy w sposób solidny i dokładny, w efekcie czego nie naruszamy estetyki budynku.
 • Zapraszamy do współpracy właścicieli obiektów, deweloperów, firmy, instytucje oraz osoby prywatne.